Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole nr 2 z Oddziałami  Integracyjnymi ma piękną i długą historię.

Historia powstania przedszkola sięga okresu międzywojennego.

Powstało 01.09.1937 r. z inicjatywy Ligi Kobiet jako pierwsze samorządowe przedszkole. Mieściło się w budynku usytuowanym nieopodal dębu, dlatego 
w potocznej nazwie nazywano je „Przedszkolem pod dębem”.

W okresie okupacji do przedszkola uczęszczały dzieci pochodzenia niemieckiego.

Po wojnie w 1945 r. odbudowano drewniany budynek przedszkolny i w niedługim czasie wznowiono działalność. W 1958 r. podjęto decyzję o budowie nowego budynku przedszkolnego. W listopadzie1960 r. został oddany do użytku obecny budynek. Przedszkole od tego czasu stało się placówką bazową dla doradztwa metodycznego. Tutaj odbywały się konferencje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z miasta i powiatów: Gostynin, Raciąż, Płock i Ciechanów.

W latach 70 – tych nasza placówka zostaje przedszkolem eksperymentalnym do wprowadzania nauki czytania i pisania oraz rozwijania pojęć matematycznych.

W latach 90 – tych prowadzenie przedszkoli zostaje zadaniem własnym gmin. Do przedszkola powraca nauka religii.

W 1995 r. powstaje oddział integracyjny. W 2008 r. zostaje przeprowadzona termomodernizacja budynku oraz modernizacja tarasu przedszkolnego.

Dysponujemy salami zabaw, salą gimnastyczną, salką rehabilitacyjną, salką do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej i rewalidacyjnej, gabinetem logopedycznym, szatnią oraz blokiem kuchennym. W otoczeniu przedszkola  znajduje się duży zadrzewiony plac zabaw z urządzeniami malej architektury.  Na terenie przedszkolnym rośnie pomnik przyrody „Dąb Kuba”. W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym: miejskimi przedszkolami, szkołami, Warsztatami Terapii Zajęciowej,  Towarzystwem Walki z Kalectwem, Biblioteką Dziecięcą, Centrum Kultury w Gostyninie, Nadleśnictwem Gostynin, Policją, LOP, PTTK,  Plastykami  
z GTPTP, PSS-E w Gostyninie, PPP w Gostyninie i innymi.

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w licznych konkursach i przeglądach. Organizujemy liczne uroczystości  z udziałem rodziców, spotkania, bale, wycieczki autokarowe i piesze.

21.10.2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 80 - lecia istnienia naszej placówki. Od 1.09.2021 powstał drugi oddział integracyjny . Została zmieniona nazwa placówki na Przedszkole nr. 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie.

 

Motto naszej pracy pedagogicznej:

Lubię Cię taką (takim), jaka(i) jesteś.

Wierzę w Twoje zdolności.

Gdy mnie potrzebujesz, jestem dla Ciebie.

Najpierw spróbuj samodzielnie.