Jesteś tutaj: Start / Plan dnia

Plan dnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

    zał. do uchwały  nr 6/2022

                                                                                                        Rady Pedagogicznej 

                                                                                                           Przedszkola nr 2

                                                                                         z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie

                                                                                                               z dn. 26.08.2022 r.   

         

              PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA

                         W GODZINACH OD 7.30 DO 12.30    

 

       RAMOWY ROZKŁAD DNIA  ROK SZKOLNY 2022/2023:

 

  • – 8.30 schodzenie się dzieci, zabawy  dowolne przy stolikach,   

              zabawy tematyczne, zabawy integrujące grupę, rozmowy  

              sytuacyjne i planowane z dziećmi,  pomoc psychologiczno - 

               pedagogiczna, obserwacje   przyrodnicze, ćwiczenia i 

               zabawy poranne,

 8.30-9.00      przygotowanie do śniadania, śniadanie,

 9.00-  11.15  zajęcia edukacyjne  w oparciu o podstawę 

                      programową wychowania przedszkolnego,

                      zabawy ruchowe,  zabawy spontaniczne  i kierowane na     

                powietrzu  lub  sali gimnastycznej, sali rehabilitacyjnej,

                sali  zabaw, tarasie  przedszkolnym, prace ogrodniczo –

                gospodarcze, spacery,

11.15- 11.30    przygotowanie do obiadu,

11.30 - 12.00   obiad,

12.00- 13.45   czynności  higieniczno- samoobsługowe,  odpoczynek dzieci 

                       młodszych,  zajęcia z języka  angielskiego w gr. starszych,   

                       zajęcia z religii na życzenie rodziców, zajęcia relaksacyjne, 

                       słuchanie bajek, zabawy  dowolne i kierowane na  powietrzu

                       lub w sali zabaw, zajęcia  w  ramach pomocy         

                       psychologiczno – pedagogicznej, 

13.45- 14.10   przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.10– 16.30  słuchanie bajek, zabawy  dowolne według zainteresowań 

                       dzieci i kierowane na  powietrzu lub w sali zabaw,  prace 

                       gospodarczo- porządkowe, rozchodzenie się dzieci.